I slutten av september ble CURE-prosjektet presentert på den åpne delen av ENCHANTs sluttkonferanse.

Det var prosjektets tyrkiske partner Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioglu (bildet), fra Izmir økonomiske universitetet i Tyrkia, som presenterte CURE 26 september. Konferansen ble arrangert på

Digs i Trondheim. Under konferansen ble det gått igjennom relevante temaer for ENCHANT-prosjektet, og det ble blant annet diskutert politikk, kommunikasjon og formidling. ENCHANT, Energy efficiency through behavior change transtion, er et prosjekt som har tatt sikte på å støtte energiomstillingen ved å teste inngrep i folks liv som påvirker energibruk og -adferd. NTNU Samfunnsforskning-prosjektet ble avsluttet i sommer.