CURE består av et bredt konsortium av aktører fra Norge, Tyrkia og Østerrike. Denne sammensetningen kvalitetssikrer prosjektet ved å ha bred policy representasjon i konsortiet. CURE samler 6 akademiske partnere og forskere med relevant kompetanse som alle har fått ansvarsområder fordelt etter ekspertiseområde.

Logo NTNU Samfunnsforskning

NTNU Samfunnsforskning AS er et av Norges største forskningsinstitutter innenfor anvendte samfunnsfag, med omkring 100 ansatte. Det er et privat aksjeselskap heleid av NTNU.

Studio Apertura, den deltagende forskningsavdelingen fra NTNU Samfunnsforskning, forsker på temaer som teknologiske endringsprosesser, energiskiftet, innovasjon og sikkerhet. Vår ekspertise fra anvendte forskningsområder med relevans for CURE, favner bredt innenfor organisasjonsforskning og distribuert samarbeid, implementering av ny teknologi og prosjekter som omhandler bærekraft i forskjellige bransjer, samt energieffektivitet. Energieffektivitet har vært en prioritert tematikk i prosjektene våre de siste 5-7 årene, inkludert industriell energieffektivisering, politiske rammer for energi- og miljøutvikling, energiinfrastruktur og fleksible markeder, energikultur og energiadferd.

Vi har i tillegg bred og variert erfaring med disseminasjoner og brukerinvolvering fra mange prosjekter, såvel som metodologisk erfaring med kvalitative metoder.

NTNU Samfunnsforskning AS leder CURE-prosjektet og har ansvar for WP 1, WP 2, WP 6 og WP 7.

CICERO Senter for klimaforskning er Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning, som utvikler og formidler ny kunnskap til de som jobber for å løse klimaproblemet. CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk. Målet er å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet. CICERO er et uavhengig forskningsinstitutt tilknyttet UiO, som bidrar til det grønne skiftet gjennom forskning, rådgivning og informasjonsarbeid omkring klimarelaterte, globale miljøproblemer og internasjonal klimapolitikk. CICERO er internasjonalt anerkjent som ett av verdens fremste institutter for klimaforskning. Seks av instituttets forskere var med å skrive FNs klimapanels sjette hovedrapport og flere forskere har bidratt i panelets rapporter siden 1992. Utforming av internasjonale avtaler, atmosfærisk kjemi, klimaskiftets innvirkning p samfunnet og grønn investering er CICEROs kjerneekspertise.

Gjennom kunnskap, ansvar og engasjement, sikter UiO mot å bidra til en bærekraftig framtid. Som et av europas ledende universiteter, vil UiO de neste 10 årene promotere uavhengig, nyskapende og langvarig forskning og tilby enestående utdanningsprogrammer. Vi skal styrke dialogen med verden rundt oss og bidra til kunnskapsanvendelse.

Med fremveksten av stadig mer komplekse energi- og klimapolitikker, trengs ny kunnskap omkring hvordan de samfunnsmessige, politiske og juridiske aspekter på bærekraftige energiløsninger kan bli akseptert, sosialt integrert og tatt i bruk i samfunnet. UiO vil bidra til utviklingen av kunnskap omkring hvordan vi kjappere kan navigere overgangen til et lavutslippssamfunn.

Etablert som første universistet i Izmir og Aegan-regionen i Tyrkia i 2001, huser Izmir University of Economics (IUE) idag 7 fakulteter, 2 skoler, 3 yrkesskoler, 4 forskningsskoler og 8 forskningssentre.

IUE initierte tverrfaglig energirelatert forskning og studier i 2011. “Sustainable Energy Division” ble grunnlagt på verdiene; deltagelse, innovasjon, sosialt ansvar og forbedring. Denne er hovedsaklig involvert i å undersøke utvikling innen feltene energimarkeder og politikk fra et tverrfaglig perspektiv som dekker miljø, sosiale, politiske, juridiske, tekniske og økonomiske aspekter. Sustainable Energy Division tilknyttet Graduate School of Social Sciences og Faculty of Business of IUE. Avdelingen er medlem av European Energy Research Alliance (EERA) og e3s .

The Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz er en non-profit forskningsorganiasjon som består av 35 eksperter med fokus på energifeltet. Insituttet har en tverrfaglig struktur med tre avdelinger; Energiøkonomi, energilovgivning og energiteknologi. Dette gir en helhetlig innsikt i fokusområdene.

The Department of Energy Economics har bred erfaring i modellering av husholdningers energikrav og energirelatert adferd. Avdelingen har sterk fokus på politikk og industri.

NTNU er norges største universitet med over 40 000 studenter. NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

Institutt for Sosialantropologi har utfordrende og inspirerende utdanningsprogrammer og forskningsprosjekter innen tverrfaglige emner som teknologi, energi, organisasjoner og global ulikhet. Avdelingen bidrar inn i, og utvikler, forskningsprosjekter i tett samarbeid med norsk industri, og utvikler også modeller, verktøy og metoder for styring av denne.

Institutt for psykologi er involvert i forskning innenfor mange disipliner. Avdelingen har sterke tradisjoner for tverrfaglig forskning og bidrar både nasjonalt og internasjonalt i samarbeidsprosjekter. Forskningsgruppen for «forbruk, miljø og trafikk» analyserer drivende krefter for miljørelevant forbruk fra avgjørelser omkring småskala hverdagsforbruk til storskala investeringsavgjørelser. Mange av disse avgjørelsene er energirelaterte. Forskningsprosjekter ser på adferd med høy innvirkning innen områdene energiforbruk, transport, bosetting, mat, forbruk, fritid og kultur