I oktober ble Alexander Berntsen ansatt som stipendiat i CURE-prosjektet.

Alexander er utdanna i informatikk og filosofi, og har som forsker ved både NTNU og NTNU Samfunnsforskning publisert fler artikler som kretser rundt temaene teknologi og tilstedeværelse.  I oktober begynte Alexander som Ph.D.-stipendiat ved Institutt for Sosialantropologi hos NTNU, knytta til CURE-prosjektet, hvor de skal forske på motstand fra et ontologisk perspektiv for å finne ut hva motstand egentlig er og hvordan det fremtrer.

Vi gleder oss over at Alexander er på på plass, og ønsker lykke til!