Oslo viste seg fra sin beste side da vi den 11. oktober endelig kunne samle alle partnere til første generalforsamling i CURE.

Utover hilserunder og introduksjon fra prosjektleder Lucia Liste, workshop fra Berit Nilsen (WP7) (begge NTNU Samfunnsforskning), og presentasjon av prof. Efe Biresselioglu v/Izmir økonomiske universitet, ble det mange gode diskusjoner om veien videre i prosjektet. Hyggelige samtaler med og uten faglig innhold preget dagen – og kvelden.

Vi ser frem til neste treffpunkt og den videre jobben i dette svært spennende og dagsaktuelle prosjektet – stay tuned!